20 MA Exhibitions, identitet og katalog
Katalog, løpeseddel og plakat for Kunstakademiets MA avgangsstudenter 2012.