Shit happens, brosjyre

Brosjyre for en kampanje om klimautslipp i regi av ungdomsorganisasjonen spire.